ĐỀ BÀI:
Xác định số nguyên tố.


Xác định xem 1 số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu vào: Số N (0 < n < 100 )

Dữ liệu ra: Là YES nếu N là Số nguyên tố và NO nếu N không phải số nguyên tố.

Ví dụ: 

Input Output
17 YES

 

Input Output
18 NO

Bấm vào nút LÀM BÀI-NỘP BÀI ở trên để làm bài này


Đã làm bài này: minhlnt, danglx, tam_minh, hmgh, kt007, TanPhat, Tiwakiii, Tlailaptrinh, HanuGopro, C******y, supersaiyan, Imposter, longdegea11, TannPhat, sam230609, starsmall, Cheems, minhhai2k8, cuyu, GiaThi, ...