ĐỀ BÀI:
Cần bao nhiêu trụ đèn?


Anh Nông dân Minh có một mảnh đất kích thức MxN, mảnh đất được chia thành các ô nhỏ có kích thước 1x1, do vừa trồng một loại cây đặc biệt chỉ phát triển dưới ánh điện huỳnh quang. Một bóng đèn huỳnh quang có thể chiếu sáng tối đa 4 ô vuông xung quanh nó. Vì không có nhiều tiền nên Minh muốn tìm số cột đèn ít nhất cần phải dùng để chiếu sáng cả mảnh đất.Vì không giỏi tính toán nên anh ấy muốn các bạn  giúp đỡ. Hãy giúp Minh nhé!

Input

Hai số nguyên M,N (1<=M,N<=10^6)

Output

Số cột đèn ít nhất cần sử dụng

Ví dụ:

Input Output
2  2 1

Giải thích: Với M=2,N=2, ta đặt 1 cột đèn như hình vẽ

 

 


Đã làm bài này: TanPhat, Tiwakiii, kt007, C******y, Kamento, cuyu, ...