ĐỀ BÀI:
Độ dài xâu con dài nhất


 Cho một xâu kí tự chỉ gồm các kí tự chữ cái. Do yêu thích tính đơn nhất nên Nam muốn tìm ra một xâu con gồm các kí tự liên tiếp sao cho trong xâu này mỗi kí tự chỉ xuất hiện đúng 1 lần duy nhất.

       Bạn được Nam nhờ giúp đỡ, hãy tìm giúp nam xâu đạt yêu cầu có độ dài lớn nhất sẽ là bao nhiêu.

Input:

-  Gồm một dòng duy nhất là xâu ban đầu S (độ dài <= 5*104)

Output:

-  Gồm một số duy nhất là đáp án tìm được.

Ví dụ

Input Output
acbE 4

 


Đã làm bài này: supersaiyan, kt007, C******y, Kamento, danglx, cuyu, ...