ĐỀ BÀI:
Tìm 2 số a và b


Bạn được cung cấp một số nguyên dương n, Nhiệm vụ của bạn là tìm hai số không âm a và b mà n = a - b2

Dữ liệu vào: 

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n (n < = 109 )

Dữ liệu ra:

Hai số nguyên không âm a và b thỏa yêu cầu bài toán, nếu có nhiều cặp a và b thì in ra cặp a - b nhỏ nhất. Nếu không có cặp a và b nào thỏa mãn thì in ra -1

Ví dụ: 

Input Output
7 4  3

 

Input Output
2 -1

 


Đã làm bài này: minhlnt, codexpro, TanPhat, kt007, Tiwakiii, Kamento, iamphuckhang, C******y, nvnamson, hienhayho, huynhducphu2003, NGLBao_ltt, nguyenvu123, TannPhat, Imposter, cuyu, ...