ĐỀ BÀI:
Trò chơi chiến đấu với Rồng


Kirito đang bị mắc kẹt ở một cấp độ trong trò chơi MMORPG mà anh đang chơi. Để tiến lên cấp độ tiếp theo, anh ta phải đánh bại tất cả n con rồng trên cấp độ này. Kirito và các con rồng đều có sức mạnh, được biểu thị bằng một số nguyên. Trong trận đấu giữa hai đối thủ, kết quả của trận đấu được xác định bởi sức mạnh của họ. Ban đầu, sức mạnh của Kirito bằng s.

Nếu Kirito bắt đầu chiến đấu với con rồng thứ i ( 1 ≤  i  ≤  n ) và sức mạnh của Kirito không lớn hơn sức mạnh của con rồng Xi, thì Kirito thua trận đấu và chết. Nhưng nếu sức mạnh của Kirito lớn hơn sức mạnh của con rồng, thì anh ta đánh bại con rồng đó và được tăng sức mạnh thêm Yi.

Kirito có thể đánh bại các con rồng theo bất kỳ thứ tự nào. Xác định xem anh ấy có thể tiến lên cấp độ tiếp theo của trò chơi hay không, tức là đánh bại tất cả các con rồng mà không thua cuộc nào.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên SN cách nhau bởi dấu cách ( 1 ≤  s  ≤ 104  , 1  ≤  n  ≤  103).

Tiếp theo là N dòng: dòng thứ i chứa hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách Xi Yi  ( 1  ≤  Xi ≤ 104 , 0 ≤ Yi ≤ 104 ) là sức mạnh của con rồng thứ i và phần thưởng cho việc đánh bại nó.

Dữ liệu ra: In trên một dòng "YES" (không có dấu ngoặc kép), nếu Kirito có thể tiến lên cấp độ tiếp theo và in "NO" (không có dấu ngoặc kép), nếu anh ta không thể.

Ví dụ 1: 

Input Output
2  2
1   99
100  0
YES

Ví dụ 2:

Input Output
10 1
100 100
NO

 


Đã làm bài này: Tiwakiii, minhlnt, kt007, armordkay, minhy112, cuyu, cybersentinel8, ...