ĐỀ BÀI:
Bán vé xem phim


Bộ phim mới vừa ra mắt! Có n người đứng trong một hàng dài tại quầy vé rạp chiếu phim. Mỗi người trong số họ có một tờ hóa đơn 100, 50 hoặc 25 ruble. Một vé xem phim có giá 25 ruble. Liệu nhân viên bán vé có thể bán được một vé cho mỗi người và trả lại tiền thừa nếu nhân viên bán vé ban đầu không có tiền và bán các vé theo đúng thứ tự mà người ta đứng trong hàng?

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ( 1 ≤ n ≤ 10) là số người trong hàng.

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên, mỗi số bằng 25, 50 hoặc 100 - giá trị của hóa đơn của người đang xếp hàng. Các số được đưa ra theo thứ tự từ đầu của hàng (tại quầy vé) đến cuối hàng.

Dữ liệu ra: In ra "YES" (không có dấu ngoặc kép) nếu nhân viên bán vé có thể bán một vé cho mỗi người và trả lại tiền thừa. Nếu không in ra "NO".

Ví dụ 1: 

Input Output

4

25 25 50 50

YES

Ví dụ 2: 

Input Output
2
25 100
NO

 


Đã làm bài này: minhlnt, Tiwakiii, cuyu, ...