ĐỀ BÀI:
Quả Dưa Hấu


Một ngày hè nóng nực, Pete và bạn Billy quyết định mua một quả dưa hấu. Họ chọn quả dưa to và chín nhất. Sau đó, họ cân quả dưa và thấy nó nặng w kilogram. Hai người họ vội về nhà, khát nước và quyết định chia quả dưa, tuy nhiên họ gặp phải một vấn đề khó khăn!

Pete và Billy rất thích số chẵn, đó là lý do tại sao họ muốn chia quả dưa thành hai phần sao cho mỗi phần có trọng lượng là số chẵn, tuy nhiên không nhất thiết phải bằng nhau. Cả hai đều rất mệt mỏi và muốn bắt đầu bữa ăn của mình sớm nhất có thể, vì vậy bạn cần giúp họ và tìm ra xem liệu họ có thể chia quả dưa theo cách mà họ muốn hay không. Chắc chắn là mỗi người phải có một phần với trọng lượng dương.

Đầu vào của bài toán là một số nguyên w ( 1 ≤ w ≤ 100 ) thể hiện trọng lượng của quả dưa hấu. Ta cần kiểm tra xem có thể chia quả dưa hấu thành hai phần sao cho mỗi phần đều có trọng lượng là một số chẵn hay không. Nếu có thể, ta cần in ra "YES", ngược lại ta in ra "NO".

"Bài toán được trích dẫn từ Codeforces"

Ví dụ: 

Input Output
8 YES

Ví dụ trên các cậu bé có thể chia quả dưa hấu thành hai phần lần lượt là 2 và 6 kg (một biến thể khác — hai phần 4 và 4 kg).


Đã làm bài này: TannPhat, Cheems, minhhai2k8, cuyu, ...